İçerikten Bölümler

Ülkemizde daha çok fabrika kurmak işsizliği çözmeyecek yani.

Posted in: İçerikten Bölümler by Güven Borça on 31 Mart 2010


Bundan sonra da fabrikalar kurulacak ama yeni fabrikalar mevcut işsizlerin çok azına  iş sağlar.

Kalanlar için sanayi dışı çözümler bulmalıyız.

Sanayi çağının bitişine bir örnek vermek gerekirse tarımı ele alabiliriz. Sanayi devrimi öncesi ana ekonomik faaliyet tarımdı.

Zenginlik tarımdan geliyordu.

Ancak yirminci yüzyılda tarımın payı düştü ve zenginlik, istihdam ve büyüme sanayiden geldi.

Yirmi birinci yüzyılda sanayi de tarım gibi olacak, payı artmayacak.

Fabrika sahibi olmanın önemi ve değeri azalacak.

Zenginlik başka yerden gelecek.

Additional comments powered by BackType