İçerikten Bölümler

Peki Ne Yapacağız?

Posted in: İçerikten Bölümler by Güven Borça on 31 Mart 2010


 • Daha fazla fabrika kurmak işsizliği çözmeyecek, yeni fikirlere ihtiyaç var
 • Aslında yeni bir “çıkış planına”, hikayeye ihtiyaç var
 • Bu hikaye elli yıldır dinlediklerimizden farklı olmalı. O yüzden ciddi bir zihinsel dönüşüm, verimlilik değil istihdam temelli yeni bakış açıları lazım
 • Eğitim, sağlık ve turizm ilk akla gelen gelişme alanları olmakla birlikte çok daha ötesini düşünmeli, yapacak piramitler bulmalıyız
 • İhracatta yeni/yakın pazarlara yönelmeli, buralarda kalıcı hakimiyet kurmalıyız
 • Dış pazarlar kadar iç tüketime de önem vermeliyiz
 • Eski liberal çözümleri sorgulamalı, çağdaş korumacı programlar geliştirmeliyiz
 • Ticaret yollarımızı (perakende sektörünü) korumalıyız
 • Ülkedeki işbirliği kültürünü geliştirmeli, ortak akıl üretmeliyiz
 • Boş gündemlerden, siyasi bağnazlıktan kurtulmalı, milli mutabakat zemini aramalıyız
 • VE buna benzer bir çok konuda daha akıl üretmeliyiz

Additional comments powered by BackType