İçerikten Bölümler

Krizden Çıkışın İlk Aşamaları Neler?

Posted in: İçerikten Bölümler by Güven Borça on 31 Mart 2010


Özünde “arz fazlası” yüzünden çıkmış krize karşı yeni yatırımları destekleyen teşvik programları  yangına körükle gitmektir.

Elli yıllık reçeteyi tekrar sunmaktır.

Yapılması gereken öncelikli şeyler şöyle sıralanabilir:

1)  İç talebi canlandırmak ve yerel üretimi korumak,

2)  Ürünlerimize doğuda yeni pazarlar bulmak,

3)  Sattığımız ürünün katma değerini artırmak, markalaşmak,

4)  Yeni piyasalar geliştirmek, talep yaratmak,

5)  Piramitler inşa etmek

Additional comments powered by BackType